Thứ Hai, 17 tháng 9, 2018

Báo Nông Nghiệp: Nâng cao thu nhập, nông thôn mới bền vững

Châu Thành là huyện có thế mạnh về kinh tế vườn của tỉnh Hậu Giang. Vì vậy, bên cạnh lợi thế là huyện có KCN và tiếp giáp TP Cần Thơ, huyện xác định lấy phát triển kinh tế vườn làm trọng tâm và thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp về làm ăn trên địa bàn để tạo công ăn việc làm cho lao động nông nhàn.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nông Nghiệp, nguồn bài: https://nongnghiep.vn/nang-cao-thu-nhap-nong-thon-moi-ben-vung-post226778.html

Đường sá sạch đẹp ở Châu Thành

Hiện nay, thu nhập bình quân toàn huyện đạt 80 triệu đồng/người/năm, nhưng thật sự lao động ngành nông nghiệp chỉ mới đạt 40 triệu đồng. Người nông dân còn thu nhập khá thấp, có sự cách biệt với lao động đô thị. Châu Thành có thuận lợi là huyện đầu tiên của tỉnh Hậu Giang được quy hoạch nông nghiệp, đặc biệt là quy hoạch nông nghiệp công nghệ cao hướng tới phục vụ thị trường TP Cần Thơ.

Ông Nguyễn Văn Bảy, Bí thư Huyện ủy Châu Thành cho biết: “Trong xây dựng NTM, BCĐ huyện xác định phải nâng cao thu nhập cho người dân, để người dân thụ hưởng cuộc sống thực sự. Thu nhập người dân nâng cao rồi thì NTM mới bền vững, những năm sau đó nâng chất các tiêu chí sẽ rất dễ dàng. Vì vậy, huyện tập trung phát triển, chuyển giao KHKT cho nông dân là bước kế tiếp sau khi quy hoạch, trong đổi mới phát triển nông nghiệp bền vững của huyện”.

Những năm qua, nhờ tinh thần cần cù chịu khó, tự học hỏi nâng cao kiến thức của người dân, cộng với việc tích cực áp dụng các tiến bộ KHKT đã chuyển giao, kinh tế nông nghiệp của huyện trên đà khởi sắc và thu nhập của người dân tăng đáng kể.

Theo Bí thư Huyện ủy, huyện Châu Thành tập trung hỗ trợ cho người nghèo các xã các loại cây giống như xoài nhãn, chanh… và vay vốn phát triển sản xuất, cải tạo vườn tạp giúp nâng cao thu nhập, thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Năm nay, huyện Châu Thành ra mắt xã NTM Phú An vào dịp cuối tháng 8/2018. Phú An là xã thứ 3 của huyện Châu Thành về đích NTM và sang năm 2019, huyện sẽ ra mắt xã thứ 4 là xã Đông Phước A, trên đà các tiêu chí như giao thông, trường học, cầu đường đã cơ bản đạt, còn các tiêu chí như thu nhập, bảo hiểm y tế, hộ nghèo… hiện BCĐ xã đang thực hiện quyết liệt.

Trong xây dựng NTM, BCĐ huyện Châu Thành xác định hễ ra mắt xã nào thì phải bền vững xã đó, không chạy theo số lượng, mà theo lộ trình. Hiện nay, ngoài các xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí thì các xã còn lại của huyện đã đạt từ 11 tiêu chí trở lên.

“Phấn đấu đến năm 2019, sẽ có 4/7 xã đạt chuẩn NTM, đạt chỉ tiêu nghị quyết Đảng bộ huyện Châu Thành. BCĐ huyện sẽ thành lập liên xã NTM để các xã cùng nhau phối hợp đảm bảo an ninh trật tự địa phương, cùng quy hoạch phát triển sản xuất. Ngoài 4 xã được công nhận thì các xã còn lại phải đạt được 13 tiêu chí trở lên”, ông Nguyễn Văn Bảy , Bí thư Huyện ủy Châu Thành.

MINH ĐÃM

Tìm kiếm:✨

  • Chuẩn NTM, Nông thôn, Sản xuất, Phấn đấu, Nông nghiệp, Hộ nghèo, Xây dựng, Thu nhập, Châu Thành, Năm qua, Huyện ủy Châu Thành, Nguyễn Văn Bảy, Xã NTM, Đông Phước A, Ngành Nông nghiệp, Liên xã, Bí thư huyện ủy, Thu nhập bình quân, Huyện ủy viên, Làm giàu