Thứ Tư, 27 tháng 3, 2019

Báo SGGP: Điều chuyển vốn đầu tư của dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV công bố 4 nghị quyết liên quan đến việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021; thành lập thị trấn Vĩnh Viễn thuộc huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang; thành lập thị xã Mỹ Hào thuộc tỉnh Hưng Yên; điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước của Dự án Đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo SGGP, nguồn bài: http://sggp.org.vn/dieu-chuyen-von-dau-tu-cua-du-an-xay-dung-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-tai-hoa-lac-583640.html

Mời bạn đọc xem nội dung chi tiết của từng nghị quyết tại:

>> Nghị quyết số: 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vu Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021

>> Nghị quyết số 655/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị trấn Vĩnh Viễn thuộc huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

>> Nghị quyết số 656/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Mỹ Hào thuộc tỉnh Hưng Yên và 07 phường thuộc thị xã Mỹ Hào.

>> Nghị quyết số 658/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Về việc điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước của Dự án Đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.

QUANG ANH

Tìm kiếm:✨

  • Cấp xã, Cấp huyện, Thường vụ quốc hội, Sắp xếp, Nghị quyết, Thành lập, Mỹ Hào, Long Mỹ, Hậu Giang, Hưng Yên, XIV, Hòa Lạc, Đại học quốc gia hà nội, Quang Anh, Ngân sách, Quốc hội, Dự án, Đầu tư, Kế hoạch, Công bố, Đơn vị hành chính, Đầu tư phát triển, Dự án đầu tư xây dựng, Vốn đầu tư, Ngân sách nhà nước