Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2019

Báo VNEWS: Hậu Giang đặt mục tiêu đào tạo nghề cho trên 12.000 lao động

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/hau-giang-dat-muc-tieu-dao-tao-nghe-cho-tren-12000-lao-dong

Tìm kiếm:✨

  • Hậu Giang, Lao động, Đào tạo