Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2019

Báo Gia Đình VN: Hậu Giang: 19 cá nhân được vinh danh 'Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch'

Đây là hình thức khen thưởng của Bộ trưởng Bộ VHTTDL, nhằm trân trọng ghi nhận những công lao của các cá nhân đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển ngành VHTTDL.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Gia Đình VN, nguồn bài: https://giadinhvietnam.com/hau-giang-19-ca-nhan-duoc-vinh-danh-vi-su-nghiep-van-hoa-the-thao-va-du-lich-d142652.html

Ngày 19/4, bà Nguyễn Thị Lý – Phó Giám đốc phụ trách Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Hậu Giang cho biết, tỉnh Hậu Giang vừa có 19 cá nhân vinh dự được Bộ trưởng Bộ VHTTDL xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” đợt 1 năm 2019.

Trong đó, có 05 cá nhân công tác ngoài ngành và 14 cá nhân công tác trong ngành VHTTDL.

Ông Lữ Văn Hùng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang (đứng phát biểu) vừa được Bộ trưởng Bộ VHTTDL xét tặng Kỷ niệm chương đợt 1 năm 2019.

Đây là hình thức khen thưởng của Bộ trưởng Bộ VHTTDL, nhằm trân trọng ghi nhận những công lao của các cá nhân, đã có quá trình cống hiến hoặc có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành VHTTDL.

Qua đó kịp thời động viên các cá nhân tiếp tục có nhiều cố gắng và tâm huyết hơn nữa, để đóng góp vào sự phát triển của ngành VHTTDL tỉnh Hậu Giang nói riêng, cả nước nói chung trong những năm tiếp theo, góp phần thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

Theo quy định, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp VHTTDL” được xét tặng cho cá nhân công tác ngoài ngành khi đạt một trong các tiêu chuẩn: Đã đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo chủ chốt của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể từ cấp tỉnh trở lên đủ 5 năm. Hoặc có công trình nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ được nghiệm thu xếp loại tốt; đoạt giải Vàng (giải A), giải Bạc (giải B) tại các Cuộc thi sáng tác, biểu diễn, triển lãm do Bộ VHTTDL và các Hội Văn học Nghệ thuật chuyên ngành Trung ương tổ chức, có giá trị thiết thực phục vụ cho sự nghiệp của ngành. Hoặc có đóng góp tích cực vào việc bảo vệ và phát huy các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; xây dựng cơ sở vật chất, hỗ trợ tài chính phục vụ cho sự nghiệp của ngành. Còn đối với cá nhân công tác trong ngành phải có thời gian công tác trong ngành từ 20 năm trở lên đối với nam và 15 năm trở lên đối với nữ.

Được biết, hằng năm, Bộ trưởng Bộ VHTTDL xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp VHTTDL” cho các cá nhân 2 đợt vào tháng 3 và tháng 7.

Tìm kiếm:✨

  • VHTTDL, Nguyễn Thị Lý –, Hậu Giang, Thể thao và Du lịch, Du lịch, Sở văn hóa, Văn hóa, Bộ văn hóa thể thao và du lịch, Giải A, Hội Văn học nghệ thuật, Lữ Văn Hùng, Phụ trách, Phó giám đốc, Công lao, Vinh danh, Khen thưởng, Bí thư tỉnh ủy, Nghiệm thu, Công tác, Trân trọng, Ủy viên trung ương đảng, Di sản văn hóa, Di sản văn hóa phi vật thể, Thời gian công tác, Công trình nghiên cứu, Văn học, Đoàn thể, Tỉnh ủy, Cấp ủy