Thứ Năm, 2 tháng 5, 2019

Báo Bộ GTVT: Hậu Giang: Cấp, đổi 79 giấy phép hoạt động bến thủy, bến khách

Trong tháng 4, Sở Giao thông vận tải tỉnh Hậu Giang đã cấp, đổi giấy phép hoạt động bến thủy nội địa, bến khách ngang sông cho 37 trường hợp (trong đó bến thủy là 17 trường hợp, bến khách là 20 trường hợp), nâng tổng số từ đầu năm đến nay đã cấp, đổi giấy phép bến thủy nội địa, bến khách ngang sông cho 79 trường hợp (trong đó bến thủy là 40 trường hợp, bến khách là 39 trường hợp).

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Bộ GTVT, nguồn bài: http://mt.gov.vn/vn/tin-tuc/60267/hau-giang--cap--doi-79-giay-phep-hoat-dong-ben-thuy--ben-khach.aspx

Có 3 trường hợp xin cấp phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi quản lý đường bộ.

Sở Giao thông vận tải cũng tiếp tục yêu cầu tăng cường phối hợp với các phòng, ban, đơn vị có liên quan và phòng quản lý đô thị, kinh tế và hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố triển khai quy hoạch bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Chỉ đạo các phòng chuyên môn trực thuộc tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra đường thủy nội địa, tuyến kênh do tỉnh quản lý.

Nguồn: Báo Hậu Giang

Tìm kiếm:✨

  • Bến Thủy, Báo Hậu Giang, Hậu Giang, Đường thủy, Đường bộ, Đô thị, Trường hợp, Chính quyền