Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

Báo Nhân Dân: Góp phần xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh

Ngày 29-5, tỉnh Hậu Giang tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Hậu Giang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/40362902-gop-phan-xay-dung-dang-chinh-quyen-ngay-cang-trong-sach-vung-manh.html

Ý kiến tham luận của các đại biểu dự Đại hội đã tập trung làm rõ hơn chức năng, nhiệm vụ; kết quả phối hợp hành động đạt được trong nhiệm kỳ qua và những bài học kinh nghiệm về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; vai trò giám sát, phát huy dân chủ, phản biện xã hội và tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân..., góp phần xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đại hội đã tập trung trí tuệ, dân chủ, hiệp thương đề cử 89 ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ mới; cử chín vị vào Ban thường trực và các chức danh trong Ban thường trực; bà Thái Thu Xương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh được đề cử làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2019 - 2024...

Dịp này, Tỉnh ủy Hậu Giang đã tặng 50 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và “An sinh phúc lợi xã hội”; Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen tặng 15 tập thể và 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ qua.

PV

Tìm kiếm:✨

  • MTTQ tỉnh Hậu Giang, Thái Thu Xương, Đại hội đại biểu, Mặt trận tổ quốc việt nam, Hiệp thương, Tỉnh ủy Hậu Giang, Ban thường trực, Xây dựng đảng, Trong sạch, Hậu Giang, Vững mạnh, Hội liên hiệp phụ nữ, Phúc lợi xã hội, Đại hội, Đại đoàn kết