Thứ Hai, 6 tháng 5, 2019

Báo VNEWS: Hậu Giang buộc nhà máy gây ô nhiễm dừng sản xuất

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/hau-giang-buoc-nha-may-gay-o-nhiem-dung-san-xuat

Tìm kiếm:✨

  • Hậu Giang, Ô nhiễm, Nhà máy, Sản xuất