Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2019

Báo VNEWS: Hậu Giang tổ chức tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2019

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/hau-giang-to-chuc-tuyen-the-chien-si-moi-nam-2019

Tìm kiếm:✨

  • Tuyên thệ, Hậu Giang, Năm 2019, Chiến sĩ, Tổ chức