Thứ Hai, 6 tháng 5, 2019

Báo VNEWS: Sông Cái Lớn bị ô nhiễm, Hậu Giang cấp đủ nước sạch cho dân

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/song-cai-lon-bi-o-nhiem-hau-giang-cap-du-nuoc-sach-cho-dan

Tìm kiếm:✨

  • Sông Cái Lớn, Hậu Giang, Nước sạch, Ô nhiễm