Thứ Ba, 11 tháng 6, 2019

Báo VNEWS: Hậu Giang tổ chức thành công đại hội chi bộ đầu tiên

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/hau-giang-to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-chi-bo-dau-tien

Tìm kiếm:✨

  • Chi bộ, Hậu Giang, Đại hội, Thành công, Tổ chức