Thứ Năm, 10 tháng 10, 2019

Báo Chính Phủ: Cử tri ủng hộ thành lập TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang

Đông đảo cử tri ủng hộ Đề án thành lập phường Hiệp Lợi thuộc thị xã Ngã Bảy và thành phố Ngã Bảy thuộc tỉnh Hậu Giang.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Chính Phủ, nguồn bài: http://baochinhphu.vn/xa-hoi/cu-tri-ung-ho-thanh-lap-tp-nga-bay-tinh-hau-giang/377060.vgp

Ảnh minh họa

Cụ thể, có 53.806/53.932 cử tri ủng hộ việc thành lập thành phố Ngã Bảy thuộc tỉnh Hậu Giang, đạt tỷ lệ 99,77%.

Đối với việc thành lập phường Hiệp Lợi thuộc thị xã Ngã Bảy, 6.678/6.684 cử tri xã Hiệp Lợi ủng hộ, đạt tỷ lệ 99,91%.

Bên cạnh đó, 100% đại biểu HĐND các đơn vị hành chính có liên quan dự họp đồng ý thông qua Đề án thành lập phường Hiệp Lợi thuộc thị xã Ngã Bảy và thành lập thành phố Ngã Bảy thuộc tỉnh Hậu Giang.

Mời bạn đọc xem toàn văn Tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri và kết quả biểu quyết của đại biểu HĐND các đơn vị hành chính có liên quan về Đề án thành lập phường Hiệp Lợi thuộc thị xã Ngã Bảy và thành phố Ngã Bảy thuộc tỉnh Hậu Giang tại đây.

Tuệ Văn

Tìm kiếm:✨

  • Hiệp Lợi, Ngã bảy, Hậu Giang, Đơn vị hành chính, Cử tri, Toàn văn, Biểu quyết, Hội đồng nhân dân, Thị xã, Đề án, Lấy ý kiến, Đại biểu, Đông đảo, Bạn đọc, Thành lập, Ủng hộ, Họp