Thứ Tư, 9 tháng 10, 2019

Báo Chính Phủ: Thi công công trình nào phải có chứng chỉ của lĩnh vực đó

Để tham gia thi công xây dựng công trình giao thông, thủy lợi cấp IV thì công ty phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với lĩnh vực thi công xây dựng công trình giao thông, thủy lợi từ hạng III trở lên.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Chính Phủ, nguồn bài: http://baochinhphu.vn/tra-loi-cong-dan/thi-cong-cong-trinh-nao-phai-co-chung-chi-cua-linh-vuc-do/376944.vgp

Công ty bà Lưu Hoàng Phương (Hậu Giang) đã có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng III lĩnh vực thi công xây dựng công trình dân dụng. Bà Phương hỏi, theo Nghị định 100/2018/NĐ-CP, khi công ty bà thi công các công trình xây dựng cấp IV lĩnh vực giao thông, thủy lợi thì có cần bổ sung lĩnh vực giao thông và thủy lợi vào chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của công ty không?

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, các chủ đầu tư căn cứ Nghị định 100/2018/NĐ-CP yêu cầu các đơn vị thi công khi thi công xây dựng công trình từ cấp IV trở lên thuộc lĩnh vực nào (dân dụng, giao thông, thủy lợi) thì phải bắt buộc có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng thuộc lĩnh vực đó.

Bà Phương hỏi, như vậy có đúng theo quy định không và khi làm chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng có bắt buộc phải mua BHXH cho nhân sự kê khai không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 20 và Khoản 32, Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng, để tham gia thi công xây dựng công trình giao thông, thủy lợi cấp IV thì công ty phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với lĩnh vực thi công xây dựng công trình giao thông, thủy lợi từ hạng III trở lên.

Việc tham gia BHXH đối với nhân sự của tổ chức phải tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về lao động.

Chinhphu.vn

Tìm kiếm:✨

  • III, Nghị định số 100/2018/NĐ-CP, Thi công xây dựng, Bộ xây dựng, Công trình giao thông, Thủy lợi, Công trình xây dựng, Chứng chỉ, Dân dụng, Hậu Giang, Công trình, Bảo hiểm xã hội, Thi công, Bãi bỏ, Đơn vị thi công, Phương, Kê khai, Bắt buộc, Trở lên, Nhân sự