Thứ Năm, 24 tháng 10, 2019

Báo Dân Sinh: Bộ Quốc phòng và Ngân hàng Chính sách xã hội hoàn thành kế hoạch giải ngân năm 2019

Theo số liệu vừa được Bộ Tài chính công khai, tính đến 15/10/2019, giải ngân chi xây dựng cơ bản nguồn vốn vay nước ngoài mới đạt 23,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Dân Sinh, nguồn bài: http://baodansinh.vn/bo-quoc-phong-va-ngan-hang-chinh-sach-xa-hoi-hoan-thanh-ke-hoach-giai-ngan-nam-2019-20191024133655581.htm

Trong đó, 13 bộ, ngành Trung ương giải ngân chi đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn vay nước ngoài mới đạt 29,79% kế hoạch Thủ tướng giao, các địa phương đạt 18,66%.

Ngân hàng Chính sách xã hội đẩy mạnh giải ngân vốn cho vay hộ nghèo.

Ở cấp Trung ương, mới chỉ có 2 bộ, ngành đã hoàn thành 100% kế hoạch giao, đó là Bộ Quốc phòng và Ngân hàng Chính sách xã hội. Bộ Công an đã giải ngân đạt 98,13% kế hoạch giao.

3 bộ có tỷ lệ giải ngân thấp là: Bộ Y tế mới giải ngân được 13,99% kế hoạch; Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc giải ngân 9,23% kế hoạch; Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam giải ngân 2,28%.

Trong 63 địa phương, thành phố Hà Nội đã giải ngân đạt 51,88% kế hoạch; tỉnh Tây Ninh giải ngân đạt 59,37% kế hoạch; thành phố Hải Phòng giải ngân đạt 58,65% kế hoạch; tỉnh Bình Dương giải ngân đạt 75,82% kế hoạch; tỉnh Ninh Bình giải ngân đạt 43,18% kế hoạch; thành phố Hồ Chí Minh giải ngân đạt 41,75% kế hoạch...

10 địa phương chưa giải ngân hoặc giải ngân rất thấp, gồm các tỉnh: Bắc Kạn, Điện Biên, Hải Dương, Thanh Hóa, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Vĩnh Long, Lâm Đồng, Hậu Giang, Bình Phước.

CHÂU ANH

Tìm kiếm:✨

  • Chính sách xã hội, Hộ nghèo, Ngân hàng chính sách xã hội việt nam, Cho vay, Nguồn vốn, Xây dựng cơ bản, Châu Anh, Giải ngân, Bộ quốc phòng, Bắc Kạn, Vay, Hậu Giang, Điện Biên, Bộ tài chính, Bà Rịa, Tây Ninh, Bình Phước, Vĩnh Long, Lâm Đồng, Ninh Bình