Thứ Năm, 17 tháng 10, 2019

Báo Dân Sinh: Thủ tướng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho nhiều địa phương

Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã trở thành một phong trào sôi nổi, rộng khắp trên cả nước và đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, tạo nên bước ngoặt lớn trong phát triển nông thôn.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Dân Sinh, nguồn bài: http://baodansinh.vn/thu-tuong-cong-nhan-dat-chuan-nong-thon-moi-cho-nhieu-dia-phuong-20191018061429031.htm

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành các quyết định công nhận một số địa phương đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Phong trào xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi bộ mặt của nông thôn Việt Nam.

Cụ thể, 5 địa phương được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018 gồm: Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên; thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu; thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh; thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh; thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Thủ tướng Chính phủ công nhận 4 địa phương sau đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 gồm: Huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh; huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên; huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình; huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND các tỉnh trên có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo các địa phương tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

KHÁNH VÂN

Tìm kiếm:✨

  • Vị Thanh, Khánh Vân, Châu Thành A, Thành phố Pleiku, Quỳnh Phụ, Phổ Yên, Nông thôn Việt Nam, Hậu Giang, Phú Hòa, Can Lộc, Uông Bí, Rộng khắp, Lai Châu, Móng Cái, Bước ngoặt, Sôi nổi, Nông thôn, Công nhận, Thành tựu, Phong trào