Thứ Ba, 29 tháng 10, 2019

Báo Người Lao Động : Hậu Giang: Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ Công đoàn

Trong 2 ngày 28 và 29-10, LĐLĐ tỉnh Hậu Giang đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho hơn 120 cán bộ Công đoàn (CĐ).

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo Người Lao Động , nguồn bài: http://nld.com.vn/cong-doan/hau-giang-chuan-hoa-doi-ngu-can-bo-cong-doan-20191029214025811.htm

Các cán bộ Công đoàn tham gia tập huấn nghiệp vụ, do LĐLĐ tỉnh Hậu Giang tổ chức

Nội dung tại lớp bồi dưỡng gồm: Công tác tổ chức của CĐ cơ sở; nội dung, phương pháp hoạt động của cán bộ CĐ cơ sở, xây dựng CĐ cơ sở vững mạnh; công tác phát triển đoàn viên; công tác tổ chức và hoạt động của tổ CĐ; công tác nắm bắt dư luận xã hội; định hướng công tác tuyên giáo năm 2020; Hoạt động của Ban Tuyên giáo - Nữ công; công tác khen thưởng phong trào thi đua 2 giỏi; hoạt động của Ủy ban Kiểm tra CĐ cơ sở; công tác kiểm tra, giám sát tổ chức CĐ.

LĐLĐ tỉnh Hậu Giang cho biết ngoài trang bị kiến thức về lý luận, kỹ năng và nghiệp vụ CĐ, thông qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sẽ từng bước thực hiện chuẩn hóa cán bộ CĐ, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động CĐ các cấp, góp phần xây dựng tổ chức CĐ ngày càng vững mạnh.

Tìm kiếm:✨

  • LĐLĐ tỉnh Hậu Giang, Cán bộ công đoàn, Chuẩn hóa, Nữ công, Hậu Giang, Lớp đào tạo, Ban tuyên giáo, Tuyên giáo, Bồi dưỡng, Vững mạnh, Phong trào thi đua, Nghiệp vụ, Lý luận, Khen thưởng, Tập huấn, Đoàn viên, Đội ngũ, Nắm bắt, Từng bước, Ủy ban