Thứ Tư, 23 tháng 10, 2019

Báo Quốc Hội TV: PHỎNG VẤN ĐẠI BIỂU NGUYỄN THANH THỦY VỀ KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TỈNH HẬU GIANG LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI)

Trong chương trình làm việc sáng ngày 23/10, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh đã trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi). Chiều ngày 23/10, Quốc hội vẫn tiếp tục thảo luận tại hội trường về nội dung này. Bên hành lang Quốc hội, PV THQHVN đã có cuộc trao đổi với đại biểu Nguyễn Thanh Thủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang về kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội liên quan đến Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/quoc-hoi-hdnd/2019/10/phong-van-dai-bieu-nguyen-thanh-thuy-ve-kien-nghi-cua-cu-tri-tinh-hau-giang-lien-quan-den-du-an-bo-luat-lao-dongsua-doi-/277494

Tìm kiếm:✨

  • Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang, THQHVN, Bộ Luật Lao động, Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Thúy Anh, Bộ luật, Hậu Giang, Chỉnh lý, Ủy ban thường vụ quốc hội, Hội trường, Của dự án, Cử tri, Sửa đổi, Chuyên trách, Phỏng vấn, Trưởng đoàn, Giải trình, Quốc hội, Tiếp thu, Lao động