Thứ Năm, 17 tháng 10, 2019

Báo VietnamPlus: Những sản vật phong phú trong mùa lũ ở tỉnh Hậu Giang

Trên các cánh đồng lấp xấp nước lũ ở Hậu Giang, các nghề đánh bắt cá mùa lũ như đẩy côn, giăng lưới diễn ra mang đậm nét đặc trưng nơi đây.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Ẩm thực, được chúng tôi tổng hợp từ báo VietnamPlus, nguồn bài: http://www.vietnamplus.vn/photo-nhung-san-vat-phong-phu-trong-mua-lu-o-tinh-hau-giang/601246.vnp

Trên các cánh đồng lấp xấp nước lũ, các nghề đánh bắt cá mùa lũ như đẩy côn, giăng lưới diễn ra mang đậm nét đặc trưng nơi đây. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Khu chợ nông thôn ở thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Khu chợ nông thôn ở thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang với nhiều sản vật mùa lũ. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Ngó sen, một trong những sản vật đặc trưng mùa lũ. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Sản vật mùa lũ được bán tại khu chợ nông thôn ở thành phố Vị Thanh. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Khu chợ nông thôn ở thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang với những sản vật mùa lũ. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Khu chợ nông thôn ở thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang với những sản vật mùa lũ. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Khu chợ nông thôn ở thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang với những sản vật mùa lũ. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Khu chợ nông thôn ở thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, với những sản vật mùa lũ. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Khu chợ nông thôn ở thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang với những sản vật mùa lũ. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Tìm kiếm:✨

  • Lấp xấp, Vị Thanh, Mùa lũ, Giăng lưới, Sản vật, Ngó sen, Hậu Giang, Côn, Đánh bắt, Cánh đồng, Nước lũ, Đậm nét, Phong phú, Nông thôn, Đặc trưng, Đẩy