Thứ Ba, 5 tháng 11, 2019

Báo VNEWS: Hậu Giang đề nghị doanh nghiệp thực hiện cam kết về tiêu thụ mía

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/hau-giang-de-nghi-doanh-nghiep-thuc-hien-cam-ket-ve-tieu-thu-mia

Tìm kiếm:✨

  • Mía, Hậu Giang, Tiêu thụ, Cam kết, Đề nghị, Doanh nghiệp, Thực hiện